Language of document :

Kanne 14.12.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-149/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan kantajan työkyvyttömyyskorvauksesta pidätettiin 500 euroa vuoden 2012 huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Vaatimukset

on kumottava kantajan huhtikuun 2012 eläkelaskelmaan sisältyvä päätös pidättää hänen kyseisen kuukauden työkyvyttömyyskorvauksestaan 500 euroa

on kumottava kantajan toukokuun 2012 eläkelaskelmaan sisältyvä päätös pidättää hänen kyseisen kuukauden työkyvyttömyyskorvauksestaan 500 euroa

on kumottava kantajan kesäkuun 2012 eläkelaskelmaan sisältyvä päätös pidättää hänen kyseisen kuukauden työkyvyttömyyskorvauksestaan 500 euroa

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava päätökset, joilla on hylätty edellä mainituista päätöksistä tehdyt valitukset

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle seuraavat summat: 500 euroa, johon on lisättävä 10 prosentin vuosittainen korko, joka lisätään vuosittain pääomaan, 1.5.2012 alkaen ja siihen päivään asti, kunnes summa maksetaan; 500 euroa, johon on lisättävä 10 prosentin vuosittainen korko, joka lisätään vuosittain pääomaan, 1.6.2012 alkaen ja siihen päivään asti, kunnes summa maksetaan; 500 euroa, johon on lisättävä 10 prosentin vuosittainen korko, joka lisätään vuosittain pääomaan, 1.7.2012 alkaen ja siihen päivään asti, kunnes summa maksetaan

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.