Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 14. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-149/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ikmēneša ieturējumu EUR 500 apmērā, kas ir veikts no prasītāja invaliditātes pabalsta laikposmā no 2012. gada aprīļa līdz jūnijam

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, kas ir ietverts prasītāja pensijas izmaksas lapā par 2012. gada aprīli, ieturēt EUR 500 no prasītājam izmaksājamā invaliditātes pabalsta, kas prasītājam jāizmaksā par šo mēnesi;

atcelt lēmumu, kas ir ietverts prasītāja pensijas izmaksas lapā par 2012. gada maiju, ieturēt EUR 500 no invaliditātes pabalsta, kas prasītājam jāizmaksā par šo mēnesi;

atcelt lēmumu, kas ir ietverts prasītāja pensijas izmaksas lapā par 2012. gada jūniju, ieturēt EUR 500 no invaliditātes pabalsta, kas prasītājam jāizmaksā par šo mēnesi;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus, ar kuriem noraida sūdzības par iepriekš minētajiem lēmumiem;piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam šādas summas: EUR 500, pieskaitot procentus par šo summu pēc likmes 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. maija līdz faktiskai šīs summas samaksai; EUR 500, pieskaitot procentus par šo summu pēc likmes 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. jūnija līdz faktiskai šīs summas samaksai; EUR 500, pieskaitot procentus par šo summu pēc likmes 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. jūlija līdz faktiskai šīs summas samaksai;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.