Language of document :

Talan väckt den 14 december 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-149/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om upphävande av återkravet av 500 euro per månad, som mellan månaderna april–juni 2012 drogs av sökandens invaliditetsersättning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

upphäva det beslut som ingår i sökandens pensionssammanställning för april 2012, om att minska den invaliditetsersättning som sökanden hade rätt till under nämnda månad med 500 euro,

upphäva det beslut som ingår i sökandens pensionssammanställning för maj 2012, om att minska den invaliditetsersättning som sökanden hade rätt till under nämnda månad med 500 euro,

upphäva det beslut som ingår i sökandens pensionssammanställning för juni 2012, om att minska den invaliditetsersättning som sökanden hade rätt till under nämnda månad med 500 euro,

om nödvändigt upphäva beslutet att ogilla klagomålen mot de ovannämnda besluten,

förplikta svaranden att betala fölande belopp: 500 euro jämte ränta om 10 procent per år samt årlig kapitalisering från och med den 1 maj 2012 till och med den dag då nämnda belopp betalats. 500 euro jämte ränta om 10 procent per år samt årlig kapitalisering från och med den 1 juni 2012 till och med den dag då nämnda belopp betalats. 500 euro jämte ränta om 10 procent per år samt årlig kapitalisering från och med den 1 juli 2012 till och med den dag då nämnda belopp betalats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.