Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation - Francija) - Refcomp SpA proti Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(Zadeva C-543/10)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah - Uredba (ES) št. 44/2001 - Razlaga člena 23 - Dogovor o pristojnosti sodišča v pogodbi med proizvajalcem in prvotnim kupcem blaga - Pogodba iz zaporedja pogodb o prenosu lastništva - Učinkovanje tega dogovora za končnega kupca blaga)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Refcomp SpA

Tožene stranke: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Cour de cassation - Razlaga členov 5(1) in 23 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42) - Posebna pristojnosti v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji - Spor med končnim kupcem in proizvajalcem artikla - Obseg dogovora o pristojnosti v okviru verig pogodb znotraj Skupnosti

Izrek

Člen 23 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da lahko dogovor o pristojnosti, ki je bil dogovorjen med proizvajalcem blaga in njegovim kupcem, ne more učinkovati za tretjo osebo, ki je končni kupec in ki je po koncu zaporedja pogodb o prenosu lastništva, sklenjenih med strankami s sedežem v različnih državah članicah, to blago kupila in želi vložiti odškodninsko tožbo proti proizvajalcu, razen če se dokaže, da je ta tretja oseba izrecno soglašala z navedenim dogovorom, pri čemer so izpolnjeni pogoji, določeni v tem členu.

____________

1 - UL C 46, 12.2.2011.