Language of document : ECLI:EU:C:2013:80

A BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2013. február 14.(*)

„Törlés”

A C‑349/12. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Fővárosi Bíróság (jelenleg Fővárosi Törvényszék) (Magyarország) a Bírósághoz 2012. július 24‑én érkezett, 2011. november 23‑i határozatával terjesztett elő az előtte

a Peró Gáz Kft.

és

Balla János

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG ELNÖKE,

P. Mengozzi főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1        2012. december 18‑án a Bíróság Hivatala megküldte a kérdést előterjesztő bíróságnak a C‑180/11. sz. Bericap‑ügyben 2012. november 15-én hozott ítéletet (az EBHT‑ban még nem tették közzé), egyúttal felkérve arra, jelezze szándékát, hogy ezen ítélet fényében is fenn kívánja‑e tartani előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.

2        A Fővárosi Törvényszék 2013. január 8‑án kelt levelében, amely 2013. január 15‑én érkezett a Bíróság Hivatalához, tájékoztatta a Bíróságot, hogy nem kívánja fenntartani előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.

3        Ezért el kell rendelni a jelen ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

4        Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről.

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határoz:

A Bíróság elnöke elrendeli a C‑349/12. sz. ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

Luxembourg, 2013. február 14.

A. Calot Escobar

 

      V. Skouris

hivatalvezető

 

       elnök


* Az eljárás nyelve: magyar