Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. února 2013 – M v. EMA

(Věc F-47/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 227, 28.7.2012, s. 37.