Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 28. februar 2013 – M mod EMEA

(Sag F-47/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1     EUT C 227 af 28.7.2012, s. 37.