Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2013. február 28-i végzése – M kontra EMA

(F-47/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 227., 2012.7.28., 37. o.