Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. februára 2013 – M/EMA

(vec F-47/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012, s. 37.