Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 28 februari 2013 – M mot EMA

(Mål F-47/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 227, 28.7.2012, s.37