Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.2.2013 – Bojc Golob v. komissio

(Asia F-74/11)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus – Irtisanominen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja D. Martin) Oikeudenkäynnin kohdeHenkilöstö – Vaatimus työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimus irtisanottiinTuomiolauselmaKanne hylätään.Bojc Golob vastaa omista

lot ja C. Bernard-Glanz)Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G.

Berscheid ja D. Martin

) Oikeudenkäynnin kohdeHenkilöstö – Vaatimus työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimus irtisanottiinTuomiolauselmaKanne hylätään.Bojc Golob vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.