Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 februarie 2013 –

Bojc Golob/Comisia

(Cauza F-74/11)1

(Funcție publică – Agent contractual – Contract pe durată nedeterminată – Reziliere)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovenia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă de reziliere a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată al reclamantei.DispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Bojc Golob suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.