Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. februára 2013 – Bojc Golob/Komisia

(vec F-74/11)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Zmluva na dobu neurčitú – Výpoveď)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovinsko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia OOUPZ o ukončení pracovnej zmluvy žalobkyne na dobu neurčitúVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    A. Bojc Golob znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.