Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. februar 2013 – Kimman mod Kommissionen

(Sag F-16/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 33.