Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 27. veebruari 2013. aasta määrus – Kimman versus komisjon

(kohtuasi F-16/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 138, 12.5.2012, lk 33.