Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 февруари 2013 г. — Labiri/ЕИСК

(Дело F-124/10)1

(Публична служба — Задължение за съдействие — Член 12а от Правилника — Психически тормоз — Административна проверка)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vassilliki Labiri (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Eвропейски икономически и социален комитет (представители: M. Arsène и L. Camarena Januzec, подпомагани от M. Troncoso Ferrer и F.-M. Hislaire, avocats)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението за приключване, без провеждане на по-нататъшна административна проверка, на производството, образувано въз основа на жалба за психически тормоз, подадена от жалбоподателяДиспозитивОтменя Решение от 18 януари 2010 г. на генералния секретар на Eвропейския икономически и социален комитет.Eвропейският икономически и социален комитет понася собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати разноските, направени от г-жа Labiri.