Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. februar 2013 – Labiri mod ØSU

(Sag F-124/10) 1

(Personalesag – bistandspligt – vedtægtens artikel 12a – psykisk chikane – administrativ undersøgelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vassilliki Labiri (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ved M. Arsène og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne M. Troncoso Ferrer og F.-M. Hislaire)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af afgørelsen om at afslutte den administrative undersøgelse, der blev indledt som følge af sagsøgerens klage over psykisk chikane, uden at foretage sig videre i sagen.

Konklusion

Afgørelsen truffet den 18. januar 2010 af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær annulleres.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer sine egne omkostninger og betaler Vassilliki Labiris omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 63 af 26.2.2011.