Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.2.2013 – Labiri v. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(Asia F-124/10)1

(Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Henkinen ahdistelu – Hallinnollinen tutkintamenettely)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vassiliki Labiri (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (asiamiehet: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat M. Troncoso Ferrer ja F.-M. Hislaire)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla päätettiin lopettaa ilman enempiä toimenpiteitä hallinnollinen tutkintamenettely, joka oli aloitettu kantajan tehtyä valituksen henkisestä ahdistelusta

Tuomiolauselma

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerin 18.1.2010 tekemä päätös kumotaan.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Vassiliki Labirin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 63, 26.2.2011, s. 34.