Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 26. februāra spriedums – Labiri/CESE

(lieta F-124/10) 1

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 12.a pants – Psiholoģiska vardarbība – Administratīvā izmeklēšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vassilliki Labiri (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji M. Arsène un L. Camarena Januzec, pārstāvji, kuriem palīdz M. Troncoso Ferrer un F.-M. Hislaire, avocats)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt lēmumu izbeigt bez tālākas virzības administratīvo izmeklēšanu, kas uzsākta pēc tam, kad prasītāja iesniedza sūdzību par psiholoģisko vardarbībuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra 2010. gada 18. janvāra lēmumu;Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz savus, kā arī atlīdzina V. Labiri tiesāšanās izdevumus.