Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. februára 2013 – Labiri/EHSV

(vec F-124/10)1

(Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Článok 12a služobného poriadku – Morálne obťažovanie – Správne vyšetrovanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vassilliki Labiri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (v zastúpení: M. Arsène a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer a F.-M. Hislaire, avocats)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia o zastavení správneho vyšetrovania začatého na základe sťažnosti žalobkyne vo veci morálneho obťažovania

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2010 sa zrušuje.2.    Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša svoje vlastné trovy konania a zaväzuje sa na náhradu trov konania vynaložených pani Labiriovou.