Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. března 2013 – Mendes v. Komise

(Věc F-125/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění k hodnotícím zkouškám – Povinnost správního orgánu vykládat opravné prostředky otevřeně – Změna zveřejnění oznámení o volném pracovním místě po provedení vstupních testů – Zásada legitimního očekávání – Právní jistota“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Isabel Mendes (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: J. Curall, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AST/111/10

Výrok rozsudku

Rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 ze dne 7. dubna 2011 nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám se zrušuje. Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobkyni částku 2 000 eur.Ve zbývající části se žaloba zamítá. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.