Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. marts 2013 – Mendes mod Kommissionen

(Sag F-125/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke adgang til at deltage i færdighedstesten – administrationens pligt til at fortolke klager uden at være forudindtaget – ændring af meddelelsen om udvælgelsesprøven efter afholdelsen af adgangsprøverne – princippet om beskyttelse af den berettigede forventning – retssikkerhed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Isabel Mendes (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til færdighedstesten i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AST/111/10

Konklusion

Den af udvælgelseskomitéen for udvælgelselsesprøven EPSO/AST/111/10 trufne afgørelse af 7. april 2011 om ikke at give sagsøgeren adgang til færdighedstesten annulleres.

Europa-Kommissionen betaler 2 000 EUR til sagsøgeren.

I øvrigt frifindes sagsøgte.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2012.