Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. märtsi 2013. aasta otsus – Mendes versus komisjon

(kohtuasi F-125/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Hindamiskatsetele mittelubamine – Administratsiooni kohustus tõlgendada kaebusi avatud meelel – Teate vaba ametikohta muutmine pärast eelvalikutestide toimumist – Õiguspärase ootuse põhimõte – Õiguskindlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabel Mendes (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Currall)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte lubada hagejat konkursi EPSO/AST/111/10 hindamiskatsetele.

Resolutsioon

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AST/111/10 komisjoni 7. aprilli 2011. aasta otsus mitte lubada hagejat konkursi hindamiskatsetele.

Mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 2 000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 65, 3.3.2012, lk 21.