Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 martie 2013 – Mendes/Comisia

(Cauza F-125/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Neadmitere la examenele de evaluare – Obligația administrației de a interpreta reclamațiile într-un spirit de deschidere – Modificare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant după organizarea testelor de acces – Principiul încrederii legitime – Securitate juridică)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Isabel Mendes (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant: J. Currall, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de neadmitere a reclamantei la examenele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10

Dispozitivul

Anulează decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10 din 7 aprilie 2011 de neadmitere a reclamantei la examenele de evaluare.Obligă Comisia Europeană la plata către reclamantă a sumei de 2 000 de euro.Respinge în rest acțiunea.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.