Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. marca 2013 – Mendes/Komisia

(vec F-125/11)1

(Verejná služba – Všeobecné výberové konanie – Nepripustenie k hodnotiacim skúškam – Povinnosť úradu vykladať sťažnosti v duchu otvorenosti – Zmena oznámenia o voľnom pracovnom mieste po uskutočnení prijímacích skúšok – Zásada legitímnej dôvery – Právna istota)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabel Mendes (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nepripustiť žalobkyňu k hodnotiacim skúškam v rámci výberového konania EPSO/AST/111/10

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/111/10 zo 7. apríla 2011 nepripustiť žalobkyňu k hodnotiacim skúškam sa zrušuje.2.    Európska komisia je povinná zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 2 000 eur.3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.4.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.