Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 mars 2013 – Mendes mot kommissionen

(Mål F-125/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekat tillträde till utvärderingstesterna – Institutionens skyldighet att tolka klagomål med öppet sinne – Ändring av meddelande om ledig tjänst efter tillträdesproven har genomförts – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Rättssäkerhet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabel Mendes (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden tillträde till utvärderingstesterna inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AST/111/10.

Domslut

Det beslut som fattades av uttagningskommittén för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 den 7 april 2011 att neka sökanden tillträde till utvärderingsproven ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen förpliktas att utge 2 000 euro i skadestånd till sökanden.

Talan ogillas i övrigt.

Vardera part ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 65, 3.3.2012, s. 21.