Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. března 2013 – Christoph a další v. Komise

(Věc F-63/08)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci, kteří nejsou úředníky – Články 2, 3a et 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Dočasní zaměstnanci – Smluvní zaměstnanci – Pomocní smluvní zaměstnanci – Doba platnosti smlouvy – Články 8 a 88 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise– Směrnice 1999/70/ES – Použitelnost na orgány“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Eugen Christoph a další (Liggiano, Itálie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall D. Martin, zmocněnci)Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci, poté M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)Předmět věciZrušení rozhodnutí, kterými byly stanoveny podmínky přijímání žalobců, v rozsahu, v němž je platnost jejich smlouvy nebo prodloužení této smlouvy omezeno na dobu určitou. Výrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.