Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. märtsi 2013. aasta määrus – Christoph jt versus komisjon

(kohtuasi F-63/08)1

(Avalik teenistus – Mittealaline personal – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 2, 3a ja 3b – Ajutised teenistujad – Lepingulised töötajad – Lepingulised abiteenistujad – Lepingu kestus – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 8 ja 88 – Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsus komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalse kestuse kohta – Direktiiv 1999/70/EÜ – Kohaldatavus institutsioonide suhtes)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Eugen Christoph jt (Leggiuno, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, hiljem M. Bauer ja J. Herrmann)EseNõue tühistada hagejate töölevõtmise tingimused kehtestavad otsused osas, milles nende lepingute kestus või nende pikendamine on tähtajaliselt piiratud.ResolutsioonJätta hagi ilmselge õigusliku

e su

htes)Kohtumenetluse keel: prantsusePooledHagejad: Eugen Christoph jt (Leggiuno, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja