Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 14. marta rīkojums – Christoph u.c./Komisija

(lieta F-63/08) 1

Civildienests – Personāls, kas nav pastāvīgi darbinieki – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 3.a un 3.b pants – Pagaidu darbinieki – Līgumdarbinieki – Līgumdarbinieki palīguzdevumiem – Līguma termiņš – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. un 88. pants – Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par personāla, kas nav tās dienestu pastāvīgie darbinieki, maksimālo nodarbinātības ilgumu – Direktīva 1999/70/EK – Piemērojamība iestādēm

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eugen Christoph u.c. (Leggiuno, Itālija) (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji M. Bauer un K. Zieleśkiewicz, vēlāk M. Bauer un J. Herrmann)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumus, ar kuriem ir noteikti prasītāju darbā pieņemšanas nosacījumi, ciktāl to līguma vai tā pagarināšanas ilgums ir ierobežots līdz noteiktam laika periodamRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;prasītāji sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.