Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 maart 2013 – Christoph e. a. / Commissie

(Zaak F-63/08)1

(Openbare dienst – Tijdelijk personeel – Artikelen 2, 3 bis en 3 ter RAP – Tijdelijke functionarissen – Arbeidscontractanten – Arbeidscontractanten voor hulptaken – Duur van overeenkomst – Artikelen 8 en 88 RAP – Besluit van Commissie van 28 april 2004 betreffende maximumduur van gebruikmaking van tijdelijk personeel in diensten van Commissie – Richtlijn 1999/70/EG – Toepasselijkheid op instellingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Eugen Christoph e.a. (Leggiuno, Italië) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden, vervolgens M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)VoorwerpNietigverklaring van de besluiten houdende vaststelling van verzoekers’ aanstellingsvoorwaarden, voor zover de duur van hun overeenkomst of de verlenging daarvan voor be

stoph e.a

. (Leggiuno, Italië) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden, vervolgens M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)VoorwerpNietigverklaring van de besluiten houdende vaststelling van verzoekers’ aanstellingsvoorwaarden, voor zover de duur van hun overeenkomst of de verlenging daarvan voor beperkte tijd isDictumHet beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.Verzoekers dragen hun eigen kosten en worden verwezen in de kosten van de Europese Commissie.De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten.