Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 martie 2013 – Christoph și alții/Comisia

(Cauza F-63/08)1

(Funcție publică – Personal nepermanent – Articolele 2, 3a și 3b din RAA – Agenți temporari – Agenți contractuali – Agenți contractuali auxiliari – Durata contractului – Articolele 8 și 88 din RAA – Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei – Directiva 1999/70/CE – Aplicabilitate față de instituții)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Eugen Christoph și alții (Leggiuno, Italia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Bauer și K. Zieleśkiewicz, agenți, ulterior M. Bauer și J. Herrmann, agenți)ObiectulAnularea deciziilor prin care se stabilesc condițiile de angajare a reclamanților, în măsura în care durata contractului lor sau a prelungirii acestuia este limitată la o perioadă determinatăDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit nefondată.Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.