Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. marca 2013 – Christoph a i./Komisia

(vec F-63/08)1

(Verejná služba – Nestáli zamestnanci – Články 2, 3a a 3b PZOZ – Dočasní zamestnanci – Zmluvní zamestnanci – Pomocní zmluvní zamestnanci – Doba trvania zmluvy – Články 8 a 88 PZOZ – Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie – Smernica 1999/70/ES – Uplatniteľnosť na inštitúcie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Eugen Christoph a i. (Leggiuno, Taliansko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia, neskôr M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciZrušenie rozhodnutí, ktoré stanovujú podmienky prijatia žalobcov, pokiaľ ide o dobu trvania alebo predĺženie ich pracovnej zmluvy, ktorá bola obmedzená na dobu určitúVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.2.    Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.