Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. marca 2013 – Christoph in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-63/08)1

(Javni uslužbenci – Nestalno osebje – členi 2, 3a in 3b PZDU – Začasni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Pomožni pogodbeni uslužbenci – Trajanje pogodbe – Člena 8 in 88 PZDU – Odločba Komisije z dne 28. aprila 2004 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega osebja služb Komisije – Direktiva 1999/70/ES – Uporaba za institucije)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Eugen Christoph in drugi (Leggiuno, Italija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Intervenient v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Bauer in K. Zieleśkiewicz, zastopnika, nato M. Bauer in J. Herrmann, zastopnika)Predmet Razglasitev ničnosti odločb, s katerimi so določeni pogoji za zaposlitev tožečih strank, ker je trajanje njihove pogodbe ali podaljšanje te omejeno na določen čas.Izrek1.    Tožba se zavrne, ker je očitno brez vsake pravne podlage.2.    Tožeče stranke nosijo svoje stroške in se jim naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski komisiji.3.    Svet Evropske unije nosi svoje stroške.