Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Trabalho do Porto - Portugalska) - Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo proti BPN - Banco Português de Negócios SA

(Zadeva C-128/12)2

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Člen 53(2) Poslovnika - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Nacionalna zakonodaja, ki določa zmanjšanje plač za nekatere zaposlene v javnem sektorju - Neobstoj izvajanja prava Unije - Očitna nepristojnost Sodišča)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal do Trabalho do Porto

Stranke

Tožeče stranke: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Tožena stranka: BPN - Banco Português de Negócios SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tribunal do Trabalho do Porto - Razlaga členov 20, 21(1) in 31(1) Listine EU o temeljnih pravicah (UL 2000, C 364, str. 1) - Spoštovanje načel enakosti in prepovedi diskriminacije ter pravice do poštenih in pravičnih delovnih pogojev - Nacionalna zakonodaja, ki določa zmanjšanje plač za nekatere zaposlene v javnem sektorju

Izrek

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno za odločanje o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal do trabalho do Porto (Portugalska) z odločbo z dne 6. januarja 2012.

____________

1 -

2 - UL C 151, 26.5.2012.