Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. března 2013 – Brune v. Komise

(Věc F-94/11)1

„Veřejná služba – Všeobecné výběrové řízení – Zrušení rozhodnutí o nezapsání na seznam uchazečů vhodných k přijetí – Výkon pravomocného rozsudku – Zásada legality – Námitka protiprávnosti vznesená proti rozhodnutí o znovuotevření výběrového řízení“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Markus Brune (Bonn, Německo) (zástupce: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí EPSO o znovuotevření všeobecného výběrového řízení EPSO/AD/26/05 a pozvání žalobce k nové ústní zkoušce a zrušení rozhodnutí o vyloučení žalobce z výběrového řízení z důvodu jeho nedostavení se k této zkoušce.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Markus Brune ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu nahradit náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.