Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. märtsi 2013. aasta otsus – Brune versus komisjon

(kohtuasi F-94/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmise otsuse tühistamine – Jõustunud kohtuotsuse täitmine – Võrdsuspõhimõte – Otsuse taaskäivitada konkurss vastu esitatud õigusvastasuse väide)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Markus Brune (Bonn, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Mannes)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada EPSO otsus taaskäivitada avalik konkurss EPSO/AD/26/05 ja kutsuda hageja suulisel eksamil osalema ning otsus arvata hageja sellele eksamile mitteilmumise tõttu välja sellel konkursil osalejate seast.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta M. Brune’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 355, 3.12.2011, lk 30.