Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums – Brune/Komisija

(lieta F-94/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Lēmuma neiekļaut rezerves sarakstā atcelšana – Res judicata izpilde – Tiesiskuma princips – Iebilde par prettiesiskumu, kas vērsta pret lēmumu atsākt atklāto konkursu

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Markus Brune (Bonna, Vācija) (pārstāvis H. Mannes, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt EPAB lēmumu atsākt atklāto konkursu EPSO/AD/26/05 un ielūgt prasītāju atkārtoti kārtot mutvārdu pārbaudījumu un atcelt lēmumu viņu izslēgt no dalības šajā konkursā neierašanās uz šo pārbaudījumu dēļRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;M. Brune sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.