Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 maart 2013 – Brune / Commissie

(Zaak F-94/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Nietigverklaring van besluit tot niet-plaatsing op reservelijst – Uitvoering van gewijsde – Legaliteitsbeginsel – Exceptie van onwettigheid van besluit om procedure van vergelijkend onderzoek te heropenen)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Markus Brune (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Mannes, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van EPSO om de procedure van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 te heropenen en verzoeker uit te nodigen om het mondelinge examen nogmaals af te leggen alsmede nietigverklaring van het besluit om hem van dat vergelijkend onderzoek uit te sluiten, nadat hij niet bij dat examen is verschenen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Brune draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 355 van 03/12/2011, blz. 30.