Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. marca 2013 – Brune/Komisia

(vec F-94/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Zrušenie rozhodnutia o nezapísaní do zoznamu vybraných uchádzačov – Výkon rozhodnutej veci – Zásada zákonnosti – Námietka nezákonnosti proti rozhodnutiu o opätovnom otvorení výberového konania)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Markus Brune (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia EPSO o opätovnom otvorení verejného výberového konania EPSO/AD/26/05 a o pozvaní žalobcu na novú ústnu skúšku a na zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu z tohto výberového konania z dôvodu jeho nedostavenia sa na uvedenú skúškuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Brune znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.