Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 mars 2013 – Brune mot kommissionen

(Mål F-94/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Talan om ogiltigförklaring av ett beslut att inte föra upp sökanden i förteckningen över godkända sökande – Laga kraft – Invändning om rättegångshinder har framförts mot beslutet att återuppta uttagningsförfarandet)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Markus Brune (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EPSO: s beslut att återuppta förfarandet i allmänt uttagningsprov EPSO/AD/26/05 och att inbjuda sökanden att på nytt delta i det muntliga provet och att ogiltigförklara beslutet att utesluta honom från uttagningsprovet eftersom han inte infann sig vid detta provtillfälle.

Domslut

Talan ogillas.

Markus Brune ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen.

____________

____________

(1 ) EUT C 355 av den 3.12.2011, s. 30.