Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. märtsi 2013. aasta otsus – Taghani versus komisjon

(kohtuasi F-93/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursikomisjoni otsus katsetele mittelubamise kohta – Õiguskaitsevahendid – Esitatud kaebuse suhtes otsuse langetamist ära ootamata kohtusse pöördumine – Vastuvõetavus – Konkursiteate muutmine pärast vastuvõtukatsete tegemist – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Õiguskindlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jamal Taghani (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 (palgaastme AST 1 sekretärid) komisjoni esimehe otsus mitte lubada hagejat katsetele.

Resolutsioon

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AST/111/10 komitee 15. juuni 2011. aasta otsus mitte lubada J. Taghanit katsetele.

Mõista Euroopa Komisjonilt J. Taghani kasuks välja 1000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1     ELT C 347, 26.11.2011, lk 46.