Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.3.2013 – Taghani v. komissio

(Asia F-93/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Valintalautakunnan päätös jättää hakija kutsumatta arviointiin – Muutoksenhakukeinot – Kanne, joka on nostettu ennen kuin hallinnollisesta valituksesta on annettu päätös — Tutkittavaksi ottaminen – Kilpailuilmoituksen muuttaminen osallistujien karsinnan jälkeen – Luottamuksensuojan periaate – Oikeusvarmuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jamal Taghani (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

EPSO/AST/111/10-Sihteerit (AST 1) -kilpailun valintalautakunnan puheenjohtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan osallistuminen kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin kokeisiin.

Tuomiolauselma

Avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan puheenjohtajan 15.6.2011 tekemä päätös olla kutsumatta Taghania kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin kokeisiin kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan Taghanille 1000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 347, 26.11.2011, s. 46.