Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums – Taghani/Komisija

(lieta F-93/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Atlases komisijas lēmums liegt piedalīties novērtējuma pārbaudījumos – Tiesību aizsardzības līdzekļi – Prasība tiesā, kas celta, nesagaidot lēmumu par sūdzību – Pieņemamība – Grozījums paziņojumā par konkursu pēc priekšatlases testiem – Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips – Tiesiskā noteiktība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jamal Taghani (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 – Sekretāri(-es) (AST 1) atlases komisijas priekšsēdētāja pieņemtu lēmumu, ar ko prasītāju nepielaiž dalībai novērtējuma pārbaudījumosRezolutīvā daļa:atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas 2011. gada 15. jūnija lēmumu nepielaist J. Taghani novērtējuma pārbaudījumiem;Eiropas Komisija J. Taghani izmaksā EUR 1000;pārējā daļā prasību noraidīt;katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.