Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 martie 2013 – AK/Comisia

(Cauza F-91/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Articolul 43 primul paragraf din statut – Întocmire tardivă a rapoartelor asupra evoluției carierei – Prejudiciu moral – Pierderea unei șanse de a fi promovat)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AK (Esbo, Finlanda) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei prin care a fost respinsă cererea reclamantei de despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a neîntocmirii unor rapoarte asupra evoluţiei carierei şi de deschidere a unei anchete administrative pentru a se stabili fapte de hărţuire, precum şi cererea de reparare a prejudiciului suferitDispozitivulObligă Comisia Europeană la plata către AK a sumei de 15 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral.Obligă Comisia Europeană la plata către AK a sumei de 4 000 de euro pentru repararea pierderii unei șanse de a fi promovată la un grad superior gradului A 5 sau echivalent înainte de 1 martie 2008.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de AK.