Language of document :

Žaloba podaná dne 24. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-101/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o stažení nabídky na převedení nároků na důchod, s níž žalobce vyslovil souhlas, a o jejím nahrazení jinou nabídkou vypočtenou na základě nových obecných prováděcích ustanovení

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit článek 9 obecných ustanovení provádějících čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní,

zrušit rozhodnutí ze dne 21. června 2011 o zrušení a nahrazení nabídky na převedení nároků na důchod, která byla odsouhlasena dne 28. července 2010,

zrušit rozhodnutí ze dne 21. června 2011, podle kterého se na žalobcovu žádost o převedení jeho nároků na důchod použijí parametry uvedené v obecných ustanoveních provádějících čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011,uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.