Language of document :

24. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-101/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus võtta tagasi hageja poolt heaks kiidetud pakkumine pensioniõiguste ülekandmise kohta ning asendada see pakkumine teisega, mis on arvutatud uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

Tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 21. juuni 2011. aasta otsus, millega tühistati ja asendati pensioniõiguste ülekandmise pakkumine, mis kiideti heaks 28. juulil 2010;

tühistada 21. juuni 2011. aasta otsus kohaldada hageja pensioniõiguste ülekandmise taotlusele 3. märtsi 2011. aasta redaktsioonis personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes ette nähtud parameetreid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.