Language of document :

Acțiune introdusă la 24 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-101/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a retrage oferta de transfer al drepturilor de pensie acceptată de reclamant și de a o înlocui cu altă ofertă, calculată pe baza noilor DGA.

Concluziile reclamantului

Declararea caracterului ilegal al articolului 9 din dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din Anexa VIII la Statut;

anularea deciziei din 21 iunie 2011 de anulare și de înlocuire a ofertei de transfer al drepturilor de pensie acceptate la 28 iulie 2010;

anularea deciziei din 21 iunie 2011 de a aplica în cazul cererii de transfer al drepturilor de pensie a reclamantului parametrii menționați în dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din Anexa VIII la Statut din 3 martie 2011;obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.