Language of document :

Talan väckt den 24 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-101/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att återkalla erbjudandet om överföring av pensionsrättigheter, vilket godkänts av sökanden, och att ersätta det med ett annat erbjudande som beräknats på grundval av de nya verkställighetsbestämmelserna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

slå fast att artikel 9 i de allmänna verkställighetsbestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 21 juni 2011 att upphäva och ersätta erbjudandet om överföring av pensionsrättigheter, vilket godkänts den 28 juli 2010,

ogiltigförklara beslutet av den 21 juni 2011att på sökandens ansökan om överföring av pensionsrättigheter tillämpa de parametrar som anges i de allmänna verkställighetsbestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.