Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 13. decembrī – ZZ/Parlaments

(lieta F-150/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Maximini, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts piešķirt daļu no pārcelšanās pabalsta, kā arī atlīdzināt noteiktus ceļa izdevumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja 2012. gada 29. marta lēmumu, ciktāl tajā prasītājam atteikts piešķirt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 6. pantā paredzētā pārcelšanās pabalsta otro daļu, kā arī atteikta pilna šā paša pielikuma 7. pantā paredzēto ceļa izdevumu atlīdzība;

piespriest atbildētājam izmaksāt pārcelšanās pabalsta otro daļu vēl vienas mēneša pamatalgas apmērā, kā arī atlīdzināt visus ceļa izdevumus uz viņa izcelsmes valsti civildienesta attiecību pilnīgas izbeigšanas dēļ, kas radušies prasītājam, viņa sievai un viņa dēlam ar invaliditāti, kurš dzīvo ar viņiem kopā;piespriest atbildētājam atlīdzināt prasītāja tiesāšanās un visus citus vajadzīgos izdevumus.