Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-17/12)1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu iesniegts prasības pieteikums – Advokāta paraksts rokrakstā, kas ir atšķirīgs no paraksta rokrakstā, kas izmantots ar vēstuli nosūtītā prasības pieteikuma oriģinālā – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M.J. Baquero Cruz, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība piespriest Komisijai samaksāt naudas summu par to zaudējumu atlīdzināšanu, kurus prasītājs iespējami ir cietis tādas procedūras pārmērīgā ilguma dēļ, kuras ietvaros ir lūgts atzīt viņa slimības smago raksturuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.